Home Phone

Psihološko svetovanje Mojca Brezavšček

Kaj je psihološko svetovanje? V izvornem pomenu se beseda svetovanje nanaša na dajanje nasvetov in napotkov, vendar pa gre pri psihološkem svetovanju za nekaj drugega. Svetovanje je namreč oblika pomoči, ki ne temelji na dajanju nasvetov, ampak podpira človeka v iskanju lastnih rešitev.

Kadar bo klient npr. vprašal svetovalca, ali naj zamenja službo, zapusti partnerja in podobno, ga bo svetovalec poskušal usmerjati v raziskovanje lastnih možnosti in ovir, kar bo klientu nazadnje pomagalo pri tem, da bo bolje razumel svoj položaj in se lažje odločil.

Svetovanje je torej nedirektivna oblika pomoči, ki temelji na podpori človekovih lastnih zmogljivosti za odločanje.

Psihološko svetovanje

Večina ljudi je že izkusila situacije, ko jim je v težavah pomagal pogovor s prijateljem ali bližnjim in jim olajšal psihično stisko ter vodil do sprememb v reševanju težave. Profesionalno psihološko svetovanje ima s tovrstnimi izkušnjami in neformalnimi oblikami pomoči mnogo skupnega, od njih pa se razlikuje po tem, da je psihološko svetovanje znanstveno utemeljena disciplina, ki temelji na specifičnih teorijah, metodah in tehnikah.

Pri obravnavi psihičnih težav klienta svetovalec uporablja posebne svetovalne metode z namenom, da bi izboljšal klientovo psihično stanje, notranje doživljanje, samopodobo, vedenje in mu pomagal k pozitivnemu osebnostnemu razvoju ter izboljšanju kakovosti življenja. V svetovalnem procesu lahko posameznik osvoji veščine, ki mu bodo olajšale spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami in težavami.

psihološko svetovanje mojca brezavšček
psihološko svetovanje mojca brezavšček

Kako poteka psihološko svetovanje?

Psihološko svetovanje poteka tako, da v začetku obravnave strokovnjak in klient jasno opredelita klientovo težavo in si skupaj postavita cilje, ki jih želita s svetovanjem doseči. Klient skozi pogovor razkriva svoje misli in občutke, ki so vezani na težavo, ter se tako aktivno ukvarja s samim seboj in svojimi težavami. Svetovalec ga pri tem različno podpira pri razmišljanju o sebi in o raziskovanju težave. Tako se lahko klient razbremeni čustvene stiske in pridobi tudi nova spoznanja o svojem delovanju in težavi, ki jo želi rešiti.

Kdo je Mojca Brezavšček

MOJCA BREZAVŠČEK, psihoterapevtka, univerzitetna diplomirana psihologinja, magistrica psiholoških znanosti, terapevtka medicinske hipnoze ter Certificirana Europsy psihologinja za področji zdravstveno klinične psihologije in psihologije dela.

Danes v okviru svojega podjetja Brezavšček Psihologija, Psihološko svetovanje in psihoterapija, klientom (posameznikom ali organizacijam) pomagam s psihoterapijo, psihološkim svetovanjem, osebnim treningom (coachingom), psihološkim testiranjem ter medicinsko hipnozo in hipnoterapijo.
Osebna izkušnja delovanja v malem podjetju, kjer sem nekaj let delovala tudi v managerski vlogi ter izkušnje delovanja v podjetju z več tisoč zaposlenimi, pa mi skupaj z izkušnjami na kadrovskem področju dajejo tudi odlično podlago za razumevanje dinamike in potreb v delovnih organizacijah. Zato jim danes z delavnicami, predavanji, psihološkim testiranjem ter osebnimi treningi (coachinga) pomagam k boljšem razumevanju ter učinkovitemu upravljanju z zaposlenimi.